หน้าแรก

MWS OPEN HOUSE 2024 : A Voyage for Aesthetic Wisdom

นิทรรศการเปิดบ้าน : ยลศาสตร์ ยินศิลป์ ถิ่น ม.ว.ส.


เกณฑ์การแข่งขัน ประจำปี 2567


สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [ลิงก์รวม]

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา [ลิงก์รวม]

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน