สมัครเรียน
Home » สมัครเรียน

GIFTED EDUCATION PROGRAM

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Gifted Education Program : Science Maths and English

ติดต่อสอบถามได้ที่
Facebook : www.facebook.com/profile.php?id=100006505514140

Website : www.gepmws.com
ติดต่อโครงการ : 02 415 1681 ต่อ 146
สายด่วนรับสมัคร : 091 047 3885

ep cover-click

ENGLISH PROGRAM

โครงการพิเศษ English Program : EP เน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเต็มรูปแบบ

ติดต่อสอบถามได้ที่
Facebook : www.facebook.com/EPmathayomwatsing

Website : www.mws.ac.th/ep
ติดต่อโครงการ : 02 894 8250
สายด่วนรับสมัคร : 093 814 6118

จำนวนนักเรียนที่เปิดรับ ปีการศึกษา 2565

1
ม.1 GEP:SME
1
ม.4 GEP:SME
ม.1 EP
ม.4 EP
ม.1 ห้องเรียนปกติ
ม.4 ห้องเรียนปกติ

ปฏิทินรับสมัคร ปีการศึกษา 2565